Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Atenció i seguiment a persones amb malalties de salut mental greu. SASEM.

INFORMACIÓ
BÀSICA

30 hores.

20, 22, 24, i 27 de març. Telepresencial. 29 i 31 de març. Presencial. Elda. 45 places.

15, 17, 19, 22 de maig. Telepresencial. 24 i 26 de maig. Presencial. València. 45 places.

PROFESSORAT

Vanesa Pla Moscardó. Cap de servei dels Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira.
Psicòloga de la Intervenció social. Terapeuta de Família. Màster en Psicologia Jurídica i peritatge psicològic forense.
Des de l’any 2005 ha treballat en diferents recursos d’atenció a la salut mental amb intervencions individuals i comunitàries.
Des de l’any 2017 forma part de l’equip municipal d’atenció primària de l’Ajuntament d’Alzira.

Vanessa Nogués Garnica, Psicòloga General Sanitària especialitzada en intervenció amb Trastorns de la Personalitat (TP) i Psicosi. Universitat de València (Grau en Psicologia), Universitat CEU Cardenal Herrera (Màster en Psicologia General Sanitària), Tech University (Màster en intervenció amb TP i Psicosi) i DBT Iberoamèrica (Formació intensiva en DBT)”

Sara Toledano Márquez, Psicòloga. Directora tècnica de la Fundació Manantial en la Comunitat Valenciana

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El servei SASEM és un recurs comunitari i d’àmbit ambulatori, d’implementació recent i progressiva, format per un equip multiprofessional la intervenció del qual s’adreça a donar suport i facilitar la recuperació de la persona amb un greu problema de salut mental al seu entorn comunitari. És necessari dotar a l’equip de professionals de les eines i els recursos formatius per poder desenvolupar les accions individuals i grupals, de forma coordinada per l’equip multidisciplinar, i també, amb els recursos de salut mental i comunitaris.

OBJECTIUS
GENERALS

Formar els professionals que constitueixen l’equip tècnic del Programa SASEM.

Capacitar els participants per poder posar en funcionament el Programa “SASEM”

Obtindre formació bàsica sobre la malaltia mental i la classificació dels trastorns mentals greus.

Proporcionar tècniques/instruments per avaluar les necessitats i desenvolupar els programes d’intervenció per a la rehabilitació.

Conéixer i aplicar la metodologia centrada en la persona. Pla d’atenció individualitzat

Coordinació amb els diferents recursos comunitaris

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Definició, organització i funcionament del Programa “SASEM”

Trastorn Mental Greu: Tipologia dels trastorns mentals greus (CIE10-DSM 5).

Avaluació funcional de les persones amb TMG

Aproximació al Trastorn de Personalitat. Avaluació i intervenció.

Model comunitari datenció en salut mental

Recursos comunitaris, assistencials i de rehabilitació

Programes d’intervenció:
– Rehabilitació Psicosocial
– Intervenció en crisi

Coordinació sociosanitària