Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Atenció i seguiment a persones amb malalties de salut mental greu. SASEM.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

2, 4, 6, 9 (telepresencial) i 11 de maig (presencial). València. 30 places.

13, 15, 20, 22  (telepresencial) i 23 de setembre (presencial). Elda. 30 places.

26, 28 i 30 de setembre i 3 octubre (telepresencial) i 5 d’octubre (presencial). Alzira. 30 places.