Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Acolliment familiar en família extensa, informació, formació i valoració, intervencions tècniques i suport als acolliments.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

21, 23, 28 i 30 de març. Presencial. Alacant. 25 places.

3, 5, 9 i 11 de maig. Telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Margarita Pérez Sala, coordinadora en AVAF del Programa de suport psicosocial a les famílies acollidores i a la infància i adolescència acollida. Més de 15 anys d’experiència en el recurs de l’acolliment familiar. Psicòloga General Sanitària. Terapeuta Gestalt i terapeuta EMDR. Núm. Col. CV05495

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’acció formativa pretén proporcionar al personal professional de l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària de les màximes capacitats en la supervisió i acompanyament a casos d’acolliment familiar en la infància i l’adolescència.

OBJECTIUS
GENERALS

Contextualitzar el recurs de l’acolliment familiar segons la normativa internacional, estatal i autonòmica vigent en matèria de protecció de la infància i adolescència.

Proporcionar informació respecte a l’estructuració i el contingut que han de tindre les sessions informatives impartides a potencials persones acollidores (tant en acolliment familiar en família extensa com en família educadora) així com les primeres entrevistes amb persones que ja hagen formalitzat l’acolliment familiar.

Oferir informació respecte als factors de risc i protecció en l’acolliment familiar, en la seua supervisió i en l’acompanyament per part del personal tècnic.

Proporcionar recursos a les persones professionals amb l’objectiu de fomentar la inclinació segura en els centres educatius com a entorns que faciliten el procés de recuperació i sanació del xiquet, xiqueta i adolescent acollit.

Facilitar a les persones professionals recursos d’avaluació psicològica dels xiquets, xiquetes i adolescents i les persones acollidores i informació sobre la seua interpretació.

Oferir informació respecte a l’Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar (AVAF), el seu recorregut i els seus principals projectes.

Proporcionar recursos a les persones professionals sobre com relacionar-se amb el xiquet, xiqueta o adolescent amb inclinació evitatiu, ansiós-ambivalent i desorganitzat.

Oferir informació respecte a bones pràctiques professionals en la supervisió i l’acompanyament a l’acolliment familiar.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. La importància d’explicar a les famílies el recurs de l’acolliment familiar: fases, drets i deures.

2. Factors de risc i de protecció en la supervisió i en l’acompanyament a les famílies.

3. El foment de la marentalitat i criança terapèutica en persones acollidores.

4. El nostre model d’intervenció.

5. Valoració de xiquets, xiquetes i adolescents i valoració de la competència mare/parental.

6. Aspectes pràctics. Pautes de relació en funció de la tipologia d’inclinació del xiquet, xiqueta i adolescent.