Elaboració de plans estratègics de Serveis Socials.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

15, 17, 19, 22 i 24 de maig. Presencial. Vinaròs. 25 places.

12, 14, 16, 19 i 21 de juny. Presencial. València. 25 places.

26, 28, 30 juny i 3 i 5 de juliol. Presencial. Alacant. 25 places.

PROFESSORAT

Dr. Angel Joel Méndez López, professor de la Universitat de València en la Categoria Ajudant Doctor, Departament de Treball Social i Serveis Socials. Acreditat Contractat Doctor per l’AVAP. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de l’Havana (Títol Homologat a Espanya), Llicenciat en Dret per la Universitat Central de les Viles, Graduat en Treball Social per la UNED, Màster en Desenvolupament Comunitari per la Universitat Central de les Viles, Doctor en Cooperació al Desenvolupament per la Universitat de València, Doctor en Ciències Socials per la Universitat de València. Investigador de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i Investigador de SOCIAL-COM (Grup de Serveis Socials Comunitaris). Autor de més de 20 articles científics en revistes de reconegut prestigi. Autor de més d’una trentena de llibres, algun d’ells en editorials d’excel·lència. Autor de més de cinquanta capítols de llibres, publicats en diferents editorials d’impacte.

Dr. Xavier Montagud Mayor, diplomat en Treball Social, llicenciat en Sociologia i doctor en desenvolupament local i territori. Professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Forma part del grup d’investigació Serveis Socials Comunitaris (SOCIAL-COM). La seua labor investigadora està vinculada a l’estudi de la infància en situació de vulnerabilitat i la intervenció des dels Serveis Socials.

Dra. Amparo Martí Trotonda
és professora titular d’Universitat. Diplomada Universitària en Treball Social (1988); Màster en Gerència de Serveis Socials (1992); Llicenciada en Sociologia (2008); Diploma d’Estudi Avançats DEA (2012), Doctora en Desenvolupament Local i Territori (2017) per la Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló. Secretària del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Membre de la Comissió Acadèmica del Grau en Treball Social. Actualment se centra en la docència en el Grau de Treball Social i en el postgrau de Benestar Social: Intervenció Familiar. És investigadora de l’àrea de cohesió social de l’IIDL–UVEG i del grup Serveis Socials Comunitaris (UV-INV_GIUV-565442). Ha sigut premiada amb el Premi ‘Raquel Payá’ VLC, com a investigadora principal per l’Excm. Ajuntament de València. Ha exercit professionalment en institucions no governamentals ONG,
lligades a la discapacitat, específicament a la Paràlisi Cerebral Infantil. Manté vinculació amb organitzacions de diferents sectors professionals, com a serveis socials municipals, institucions de la xarxa pública de salut, sindicats, ONG. És membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Narrativa (AETEN).

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El curs sobre elaboració de plans estratègics de serveis socials fa un recorregut des del concepte principal de la planificació fent especial menció al concepte de planificació estratègica.
Incorporarem el coneixement del marc normatiu existent en la Comunitat Valenciana, per a després passar al coneixement dels instruments metodològic necessaris per enfrontar un procés participatiu com aquest.
La investigació acció participativa és la eina base i la tècnica DAFO és l’elecció més adient per desenvolupar el diagnòstic de necessitats. També farem un recorregut per diferents plans estratègics de serveis socials de altres CCAA.
Continuarem amb l’anàlisi dels plans operatius que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha definit al caire de la nova Llei de Serveis Socials Inclusius, fent especial menció al Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social, posant exemples concrets dels plans d’inclusió i cohesió social de diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIUS
GENERALS

L’objectiu general respon a l’interès en capacitar a tècnics dels serveis socials municipals en l’elaboració de pla estratègic de serveis socials del seu municipi o zona d’atenció bàsica corresponent.

Els objectius especifics tracten de respondre a la necessitat de conèixer les eines metodològiques que possibiliten emprendre un procés d’investigació acció participativa i de disseny d’un pla estratègic. Així com el conèixer els elements conceptuals sobre planificació en els serveis socials i sobre les bones pràctiques que hi ha al nostre abast en aquesta matèria d’intervenció en l’àmbit local.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Els interrogants i la complexitat: què significa planificar?

2. Marc conceptual.

3. Qui participa en la planificació?

4. Els grups d’interès.

5. Marc normatiu de la planificació estratègica en la Comunitat Valenciana.

6. Instruments necessaris per a desenvolupar el pla estratègic: investigació acció participativa

7. Les fases de la planificació estratègica:

  • Diagnòstic de necessitats socials
  • Planificació i definició del procés.
  • Valors i missió.
  • Definició de les línies estratègiques
  • Priorització dels plans operatius i dels plans d’actuació

8. DAFO

  • Anàlisi extern (l’entorn): amenaces i oportunitats.
  • Anàlisi intern: fortaleses i debilitats
  • Visió. Formulació estratègies.
  • Comunicació i socialització.

9. El seguiment i avaluació del pla estratègic i dels plans operatius.

10. Els plans operatius de serveis socials de la Comunitat Valenciana.