Desenvolupament dels drets de la infància en les polítiques públiques. Aplicació en l’àmbit municipal.

INFORMACIÓ
BÀSICA

4 hores.

3 d’abril. Píndola telepresencial. 100 places.

4 de juliol. Píndola telepresencial. 100 places.

PROFESSORAT

Fernando Monfort Costa, llicenciat en psicologia; graduat en Treball social; cap Servei Promoció Drets Infància i Adolescència; Direcció General Infància i Adolescència.

Sonia Pérez Sebastiá, diplomada i graduada en Treball Social per la Universitat de València. Màster universitari en Política i Democràcia de la UNED. Actualment, adscrita al Servei de Promoció de Drets de la Infància i Adolescència de la Direcció General d’Infància i Adolescència, Generalitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Les recents modificacions legislatives en matèria d’infància i adolescència propugnen un nou model d’intervenció centrat en els drets de xiquets, xiquetes i adolescents. Aquest enfocament de drets implica el desenvolupament d’una sèrie d’actuacions que garantisquen la consideració de les persones menors d’edat com a ciutadania efectiva i participativa.

A través d’aquesta píndola formativa es pretén donar una visió inicial d’aquells instruments, materials o eines que poden ajudar a implementar una correcta actuació centrada en els drets de la infància des de l’àmbit municipal.

OBJECTIUS
GENERALS

Abordar el paradigma de drets de la infància com a línia de treball en la intervenció amb les persones menors d’edat.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

 1. Marc normatiu bàsic.
 2. Interés superior de la persona menor d’edat.
 3. Estratègies públiques de desenvolupament de les actuacions entorn a la infància.
  • Estratègia Europea sobre els drets de la infància de caràcter global.
  • Estratègia Valenciana d’infància i adolescència 2022 – 2026.
 4. Eines per a l’aplicació ajustada a drets:
  • Òrgans de participació infantil – Consell local d’Infància.
  • Guia llenguatge inclusiu amb la infància i adolescència.
  • Manuals i material de referència.
  • Informe impacte infància en els projectes normatius.