El nou model jurídic d’actuació dels serveis socials valencians després de la Llei 3/2019 i el seu desenvolupament reglamentari. Decret 38/2020 de març, del Consell de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials (el contracte programa). Decret Mapa de Serveis Socials, organització territorial del sistema. Manual d’Organització i Funcionament dels serveis socials atenció primària.

DURADA DEL CURS: 25 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 50
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Telepresencial
DATES D’IMPARTICIÓ:
1ª edició: 31/05- 02/06- 07/06- 09/06- 11/06
2ª edició: 27/09- 29/09- 01/10- 04/10- 06/10
3ª edició: 08/11- 10/11- 12/11- 15/11- 17/11