Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Supervisió i acompanyament a la persona usuària i la seua família: salut mental, recursos i tràmits. El procés d’incapacitació judicial. Les figures legals: guarda, defensa judicial, tutela, curatela. Llei 8/2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en el exercici de la seua capacitat jurídica.

30 hores.

3, 5, 6, 10, 12 i 13 de maig. Telepresencial. 25 places.
16, 18, 20, 23, 25 i 27 de maig. Telepresencial. 25 places.

read more

El nou model dels serveis socials valencians amb la Llei 3/2019 i el seu desenvolupament reglamentari, MOF i decrets de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, el contracte programa, organització territorial del sistema, ètica, tipologia i participació.

25 hores.

6, 8, 10, 13 i 15 de juny. Telepresencial. 75 places.
26, 28 i 30 de setembre i 3 i 5 d’octubre. Telepresencial. 75 places.
25, 26, 27 d’octubre i 3 i 4 de novembre. Telepresencial. 75 places.

read more