Llevat del curs “Ètica aplicada als Serveis Socials”, el qual serà per les vesprades, la resta de cursos seran de 9 a 14 hores.

Ètica aplicada als Serveis Socials.

50 hores.

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de maig i 1, 6 i 8 de juny. Presencial. Alacant. 25 places.

18, 20, 22, 25, 27 i 29 de setembre i 2, 4, 6, 16, 18 i 20 d’octubre. Presencial. València. 25 places.

Més informació

Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Supervisió i acompanyament a la persona usuària i la seua família: salut mental, recursos i tràmits. El procés d’incapacitació judicial. Les figures legals: guarda, defensa judicial, tutela, curatela. Llei 8/2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en el exercici de la seua capacitat jurídica.

30 hores.

22, 24, 27, 29 i 31 de març i 4 d’abril. Presencial. València. 30 places.
15, 17, 19, 22, 24 i 26 de maig. Telepresencial. 30 places.

Més informació