Actualització nou model dels serveis socials actual. Nous decrets aprovats

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

11 d’abril. Píndola telepresencial. 100 places.

PROFESSORAT

Glòria Maria Caravantes López de Lerma . Personal Investigador en Formació pel Ministeri de Ciència i Innovació i docent al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Grau en Treball Social i Màster en Cooperació Internacional al Desenvolupament per la mateixa universitat i premi extraordinari de totes dues titulacions. És membre del Consell Assessor “Les nostres veus” del Consell General del Treball Social i de la REJS Xarxes d’Excel·lència. Preparadora d’oposicions de l’Administració Local i Autonòmica a diferents centres preparadors a les disciplines de Treball Social, Psicologia i Educació Social. Ha treballat en serveis socials de diferents ajuntaments, a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i a diferents centres de recerca social.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El nou model de serveis socials ha tingut un desenvolupament reglamentari sense precedents en el últims 5 anys. El desenvolupament normatiu en matèria de finançament, organització territorial i funcional són pilars essencials per l’estructuració del nou model.

OBJECTIUS
GENERALS

Aprofundir en el coneixement del contracte-programa, el mapa de serveis socials i mapificació dels centres existents al País Valencià, així com el Model d’Organització i Funcionament dels Serveis Socials